Haile Selassie I. Był wodzem swojego narodu dla którego był poświęcić swoje dobra materialne oraz życie. Haile Selassie I, Zwycieski Lew Plemienia Judy to nasz zbawiciel który pomoże nam zniszczyć i pokonać obecny "Babilon" za pomocą miło0ści do bliźniego i dobrocią.